Biskup Hajnowski uczestniczył w uroczystościach ku czci proroka Eliasza w Siemiatyczach

Dzień 2 sierpnia jest szczególnie ważny dla prawosławnych mieszkańców Siemiatycz i okolicznych miejscowości. Tego dnia Cerkiew wspomina pamięć świętego proroka Eliasza, która uroczyście obchodzona jest w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach. Uroczystości rozpoczęły się 1 sierpnia o godzinie 17.00 całonocnym czuwaniem. Nabożeństwu przewodniczył ks. mitrat Leoncjusz Tofikuk w asyście licznie przybyłego duchowieństwa. Tradycją miejscowej parafii jest przystępowanie w tym dniu po raz pierwszy do spowiedzi dzieci kończących edukację przedszkolną. Świąteczny dzień rozpoczął się o 6.30 małym poświęceniem wody, którego dokonał proboszcz parafii ks. mitrat Bazyli Litwiniuk. Pierwsza św. Liturgia rozpoczęła się o godzinie 7.00, której przewodniczył ks. mitrat Antoni Czapko w asyście duchownych. Następne nabożeństwo, akatyst do św. proroka Eliasza odprawił dziekan okręgu siemiatyckiego, ks. prot. Paweł Sterlingow. W bieżącym roku uroczystości miały szczególny charakter, ponieważ swoją obecnością zaszczycili je Jego Eminencja metropolita Sawa oraz Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł. Około godz. 9.30 rozpoczęło się spotkanie hierarchów. Jako pierwsze, władyków przywitały władze samorządowe na czele z burmistrzem Siemiatycz Piotrem Siniakowiczem. Następnie piękne wiersze recytowały dzieci uczęszczające na zajęcia języka rosyjskiego organizowane przez Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach. Dostojnych gości witała również młodzież oraz Rada Parafialna. Zwracając się z mową powitalną ks. proboszcz podkreślił wielki wkład parafian wniesiony w budowę świątyni.Centralna św. Liturgia rozpoczęła się o godz. 10.00. Kazanie wygłosił Jego Ekscelencja biskup Paweł. Hierarcha szczegółowo przedstawił postać św. Eliasza oraz wydarzenia bezpośrednio związane z jego działalnością. Podkreślił, że szczególnie powinniśmy prosić proroka o wstawiennictwo przed Stwórcą w celu otrzymania Łaski Bożej, podobnie jak otrzymał ją Jego uczeń, prorok Elizeusz. Łaska jest szczególnie potrzebna w obecnych, złożonych czasach, w których nie brakuje fałszywych proroków, wróżek, szeptunek, poprzez które aktywnie działają złe moce. Zło należy przezwyciężać szczerą pokutę, ubogacając wiarę czerpiąc z wielowiekowego doświadczenia Cerkwi Chrystusowej. Święto zakończyła uroczysta procesja wokół świątyni. Po jej zakończeniu z arcypasterskim słowem zwrócił się Jego Eminencja metropolita Sawa. Wielce Błogosławiony władyka wskazał, że prorok Eliasz zawsze będzie obecny w świadomości ludzi jako wzór głębokiej wiary i miłości do Boga. Metropolita podkreślił, że kto nie kocha Boga, Wszechdoskonałą Miłość, ten nie jest w stanie kochać człowieka i stworzenia, ten czyni zło i nie jest w stanie realizować pełni człowieczeństwa. Podobnie jak w czasach św. Eliasza, tak i obecnie trwa ciągła walka miłości z nienawiścią, wiary ze sceptycyzmem, dobra ze złem. Bóg wyrywa człowieka z letargu poprzez doświadczenie, które jest w stanie przywrócić wiarę, a jako środek powrotu do Boga daje pokutę. Na koniec Jego Eminencja podziękował ks. proboszczowi, duchowieństwu oraz wiernym za modlitewne uczestnictwo w święcie, podkreślając znaczenie wychowania w wierze młodego pokolenia. Na zakończenie ks. mitrat Bazyli Litwiniuk podziękował hierarchom, duchowieństwu i wszystkim zebranym  za uczestnictwo w uroczystościach. Wielką radością i optymizmem napawa fakt, iż w świątecznych uroczystościach uczestniczyły liczne rzesze wiernych, wśród których było dużo dzieci i młodzieży. Nabożeństwa uświetniał swoim śpiewem chór pod batutą matuszki Marii Demczuk.

Autor: ks. Andrzej Stremkowski

Zdjęcia: Autor.