VII Piesza Pielgrzymka z Hajnówki do Poczajowa

W dniach 21.07 – 05.08 z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbyła się VII Piesza Pielgrzymka z Hajnówki do Poczajowa. W ciągu 14 dni pielgrzymi pokonali ok. 500 km. Pielgrzymowali przez terytorium Polski, Białorusi oraz Ukrainy, aby uczestniczyć w uroczystościach ku czci Poczajowskiej Ikony Przenajświętszej Bogurodzicy. Hajnowska pielgrzymka ma wymiar międzynarodowy. 21 lipca trzydzieścioro troje pielgrzymów z całej Polski, po porannej Liturgii w Soborze św. Trójcy w Hajnówce, pod duchową opieką Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Pawła, Biskupa Hajnowskiego, w asyście trzech duchownych ks. prot. Piotra Rajeckiego, ks. Krzysztofa Kuderskiego oraz ks. Ignacego Szweca, wyruszyło w kierunku Kuzawy, gdzie odbył się pierwszy nocleg. Od 22 lipca pielgrzymi szli przez Białoruś, nocując w miejscowościach Wysokoje, Brześć (Twierdza Brzeska), Wielikorita.  24 lipca, w dniu pamięci Świętej Równej Apostołom Księżnej Olgi, pątnicy uczestniczyli w Boskiej Liturgii sprawowanej w Twierdzy Brzeskiej. Następnie pokłonili się relikwiom św. Atanazego. Liczba pielgrzymów nieustannie się zmieniała. Ostatecznie granicę białorusko-ukraińską w dniu 25 lipca przekroczyło 50 osób. Na Ukrainie opiekę nad pielgrzymami przejął Metropolita Włodzimierz-Wołyński i Kowelski Włodzimierz. 28 lipca, w dniu pamięci św. Równego Apostołom Księcia Włodzimierza, z Kowla wyszło już ok. 3500 osób. Przy okazji święta Metropolita Włodzimierz nagrodził orderami pielgrzymujące duchowieństwo, dziękując mu za trud i poświęcenie. Pątnicy dotarli do Monasteru Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Poczajowie 3 sierpnia. Wszyscy z radością i nieukrywanym wzruszeniem uczestniczyli w świątecznej Boskiej Liturgii sprawowanej w dniu święta Poczajowskiej Ikony Bogurodzicy, której przewodniczył Metropolita Kijowski i całej Ukrainy Onufry w asyście 30 biskupów i licznie przybyłego duchowieństwa.

Autor: Ks. Ignacy Szwec

Zdjęcia: Pielgrzymi, www.pochaev.org.ua