Świętego wielkiego męcz. Pantelejmona w Siemianówce

W dniu 9 sierpnia Parafia Prawosławna w Siemianówce świętowała pamięć Świętego wielkiego męczennika Pantelejmona, patrona Cerkwi cmentarnej. Uroczystości święta parafialnego rozpoczęły się 8 sierpnia całonocnym czuwaniem, któremu przewodniczył ks. Jan Gacuta z parafii w Lewkowie Starym. W dzień święta sprawowana była Święta Liturgia celebrowana przez:  ks. Aleksandra Surela, ks. Leonidasa Jankowskiego, ks. Leona Anchima, ks. Aleksandra Dobosza, ks. Jana Gacutę, ks. Jerzego Klimiuka, ks. Eliasza Suproniuka, ks. Adriana Charytoniuka, ks. Michała Markiewicza oraz ks. protodiakona Marka Maciukę. Świętą Liturgię zakończyła uroczysta procesja.

Autor: ks. Walery Piotrowski

Zdjęcia: Jerzy  Szymaniuk