Młodzi hajnowianie wzięli udział w Zlocie Młodzieży Prawosławnej na Białorusi

dav

W dniach 09 – 11 sierpnia 2019 przedstawiciele Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy parafii Świętej Trójcy w Hajnówce uczestniczyli w XII Międzynarodowym Zlocie Młodzieży Prawosławnej Diecezji Brzeskiej, które odbyło się w skicie Monasteru Św. Mikołaja we wsi Wieżnoje koło Brześcia. Coroczne spotkanie zostało zorganizowane z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jana  Arcybiskupa Brzeskiego i Kobryńskiego przez diecezjalną organizację młodzieżową „Jedinstwo”. Dzięki braterskiemu zaproszeniu złożonemu na ręce Biskupa Hajnowskiego Pawła w tegorocznym zlocie, którego hasłem przewodnim była „Modlitwa”, mogła wziąć udział młodzież z Polski. Zlot rozpoczął się od wspólnej modlitwy podczas Całonocnego Czuwania, któremu przewodniczył Arcybiskup Jan. Arcypasterz, po zakończeniu nabożeństwa przywitał wszystkich zebranych,  życząc udanego, owocnego duchowo pobytu. Wspólna kolacja pozwoliła nam zawrzeć pierwsze znajomości. Przyjacielską atmosferę i serdeczność gospodarzy dało się odczuć na każdym kroku. Wśród zgromadzonych spotkaliśmy młodzież z Białej Podlaskiej, która przybyła na zlot ze swoim opiekunem duchowym ojcem Marcinem Gościkiem. Ważnym momentem młodzieżowego zlotu była nocna Święta Liturgia. Zdecydowana większość uczestniczących w nabożeństwie przystąpiła do świętych sakramentów spowiedzi i Eucharystii. Arcybiskup Jan w słowie skierowanym do zebranej młodzieży podkreślił,  jak ważne jest aktywne uczestnictwo w życiu cerkwi. Swoim postępowaniem, codziennie dajemy świadectwo tego, czego jesteśmy w stanie dzięki cerkwi się nauczyć. Władyka mówił o zadaniach, które ma do wykonania każdy człowiek: być skromnym, życzliwym i otwartym na innych.  Dyskusje w grupach tematycznych wypełniły drugi dzień młodzieżowego zlotu. Wieczorem na profesjonalnie przygotowanej scenie zaprezentowało się każde z przybyłych bractw, dając próbkę swoich umiejętności artystycznych. Radosne spotkanie zakończył koncert gwiazd i ognisko. Trzeci, ostatni dzień XII Międzynarodowego Zlotu Młodzieży Prawosławnej Diecezji Brzeskiej, rozpoczęliśmy od Świętej Liturgii. Dziękczynny molebien celebrowany po jej zakończeniu oraz podsumowanie zaprezentowane przez duchowego opiekuna młodzieży w diecezji brzeskiej ojca Pawła Romanowicza, były ostatnimi punktami tegorocznego młodzieżowego zlotu.

Autor: Ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Autor