Święto parafialne Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy w Czyżach

28 sierpnia w cerkwi parafialnej w Czyżach w sposób szczególny obchodzono święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy. Uroczystości rozpoczęły się 27 sierpnia o godzinie 17.00 całonocnym czuwaniem. W  nabożeństwie  wzięli udział duchowni czyżowskiej parafii pod przewodnictwem proboszcza księdza mitrata Jerzego Kulika W dniu święta uroczystości rozpoczęły się o godz. 08:30 małym poświęceniem wody. O godz. 09:00 odsłużono Akatyst ku czci Zaśnięcia Bogurodzicy.  Święta Liturgia rozpoczęła się o godzinie 10:00, a przewodniczył jej ks. mitrat Jan Romańczuk w asyście przybyłego duchowieństwa. Po przeczytanym fragmencie Ewangelii homilię wygłosił ks. prot. Marek Litwiniuk z parafii w Dubinach, który przybliżył wiernym znaczenie Bogurodzicy w życiu chrześcijan i jej rolę w zbawieniu człowieka. Podczas Liturgii chórem parafialnym dyrygowała Pani Zenaida Siemieniuk. Święto parafialne zakończyło się uroczystą procesją wokół cerkwi oraz poświęceniem płodów ziemi. Na zakończenie uroczystości ks. mitrat Jan Romańczuk wyraził słowa podziękowania zgromadzonym wiernym oraz wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia Święta.

Autor: ks. Paweł Filinowicz

Zdjęcia: Marta i Dariusz Czaban