W święto Zaśnięcia NMP, Biskup Hajnowski przewodniczył uroczystościom świątecznym w Werstoku

28 sierpnia przypada ostatnie w roku liturgicznym święto z liczby dwunastu wielkich Świąt Kościoła Prawosławnego. Jest świętem nieruchomym, ustanowionym już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. W tym dniu szczególnie zwracamy się do Bogurodzicy, wspominając Jej Zaśnięcie. Każdego roku przy tej okazji wierni werstockiej parafii również wznoszą swe modlitwy, lecz ta data z pewnością na długo zostanie w sercach i pamięci parafian również z innego powodu, bowiem po zakończonych uroczystościach w cerkwi mogli uczestniczyć w poświęceniu starej plebanii. Świąteczne uroczystości rozpoczęły się rano cztytaniem akatystu i poświęceniem wody.  O godzinie 10-tej rozpoczęła się Boska Liturgia, której przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski w asyście przybyłego duchowieństwa wśród którego był gość z Ukrainy ks. mitrat Roman Bałan, sekretarz Tarnopolskiej diecezji.  Biskupa witały dzieci, młodzież, przedstawiciele władz parafialnych, samorządowych, mundurowych oraz duchowieństwo na czele z miejscowym proboszczem, ks. Pawłem Kuczyńskim. Z homilią do zgromadzonych zwrócił się Biskup Paweł. Wyjaśnił on teologiczny aspekt słowa „zaśnięcie”, które w tradycji Cerkwi prawosławnej nie pojmowane jest jako śmierć i jest przewidziane w planie Bożym dla każdego z nas.  Zaakcentował również ważność modlitwy do Bogurodzicy jako Tej, która mimo zaśnięcia, nie porzuciła świata a swoimi modlitwami „ratuje” świat od grzechu i śmierci. Wiele ważnych słów padło również pod adresem lokalnej społeczności. Hierarcha wyraził zadowolenie i wdzięczność parafianom za ich postawę, nauczanie młodego pokolenia miłości, przywiązania do cerkwi, tradycji i obyczajów, które kształtują każdego człowieka i wspomagają w codziennym życiu i drodze do zbawienia. Po Świętej liturgii odbyła się procesja podczas której zostało poświęcone ziele. Następnie został poświęcony krzyż ku pamięci pomordowanych we wsi Długi Bród Wiluki i Zaleszany w 1946r. Na zakończenie Biskup Paweł  podziękował, księdzu proboszczowi oraz parafianom za ich trud włożony życie parafii. Najbardziej zaangażowanych parafian odznaczył Orderami św. Równej Apostołom Marii Magdaleny (III stopnia) oraz listami pochwalnymi. Proboszcz parafii ks. Paweł Kuczyński wyraził swe serdeczne podziękowania dla Biskupa, włodarzy oraz instytucji wspierających, oraz wszystkich zaangażowanych w życie parafialne.

Autor: Igor Dacewicz

Zdjęcia: Autor.