Konferencja katechetyczna

W czwartek, 29 sierpnia br., w parafii św. Trójcy w Hajnówce miała miejsce konferencja katechetyczna Dekanatów: Hajnowskiego, Kleszczelowskiego i Narewskiego. Spotkanie było okazją do podsumowania minionego roku szkolnego, a zarazem zainaugurowało nowy rok szkolny 2019/2020. Konferencji przyświecał jeszcze jeden cel, a mianowicie podsumowanie trzydziestu lat nauczania religii w szkole oraz omówienie reformowanego systemu szkolnictwa i znowelizowanego programu nauczania. Konferencję rozpoczęto modlitwą w hajnowskim soborze. Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski, w asyście dziekana Dekanatu Hajnowskiego, ks. mitrata Michała Niegierewicza i przybyłego duchowieństwa. Na koniec nabożeństwa głos zabrał Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Grzegorz, Arcybiskup Bielski. Władyka w swoim słowie odniósł się do wielkiej odpowiedzialności, jaką niosą w swojej posłudze katecheci. „Jeśli ojciec i matka na sądzie ostatecznym będą odpowiadać za swoje dzieci, pasterz za swoje stado, to nauczyciel religii także odpowie przed Bogiem za swoich uczniów. Odpowie za to, czy wlał w serce młodego człowieka miłość i zamiłowanie do modlitwy. Jeśli tego nie uczynił, a przy tym doprowadził do zgorszenia, to będzie musiał odpowiedzieć przed Bogiem za to wszystko” – podsumował arcybiskup Grzegorz. Część merytoryczną spotkania rozpoczął dr Jan Zieniuk – dyrektor Metropolii Prawosławnej ds. nauczania religii. W swoim wystąpieniu odniósł się do doświadczeń minionych trzydziestu lat po powrocie nauczania religii do szkół. Podkreślił wielopłaszczyznowość działań, którymi powinien charakteryzować się każdy katecheta. „Przygotowanie teologiczne musi iść w parze z przygotowaniem pedagogiczno-dydaktycznym, bowiem nauczyciel religii jest nie tylko teologiem, ale także i pedagogiem” – podkreślił dr Zieniuk. Drugim punktem spotkania było sprawozdanie z nauczania religii prawosławnej w Polsce z położeniem specjalnego nacisku na Diecezję Warszawsko-Bielską. Przedstawił je ks. dr Andrzej Baczyński – referent Prawosławnej Metropolii ds. nauczania religii prawosławnej. Z odczytanego sprawozdania można było poznać m.in. liczbę osób uczęszczających na lekcje religii. W roku szkolnym 2018/2019 było to 13706 uczniów w skali kraju, co stanowi wzrost o 28. uczniów w stosunku do roku poprzedniego. Następnie głos zabrała matuszka dr Lilla Busłowska – doradca metodyczny CEN, a zarazem koordynator zespołu ds. prac nad projektem podstawy programowej i programu nauczania religii prawosławnej. Wystąpienie skupione było w obrębie reformy systemu szkolnictwa i omówieniu znowelizowanej podstawy programowej. Matuszka Lilla podkreśliła, że zawsze głównym celem konstrukcji programu jest wskazanie młodemu człowiekowi drogi do Boga. Ostatnią osobą, która zabrała głos był ks. prot. Sławomir Chwojko – koordynator wizytatorów nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej. W swoim słowie odniósł się do dyscypliny pracy katechety w szkole i misji, która stoi przed każdym nauczycielem religii. Konferencję podsumował i zakończył dr Jan Zieniuk, który podziękował gospodarzom za zorganizowanie konferencji. Życzył wszystkim katechetom udanego i spokojnego nowego roku szkolnego.

Autor: ks. Rafał Wawreniuk

Zdjęcia: Autor, Marcin Bołtryk