Biskup Hajnowski wziął udział w uroczystościach ku czci patrona Diecezji Warszawsko-Bielskiej

W dniu 10 września br., w Parafii Prawosławnej św. św. Kosmy i Damiana w Rybołach Dekanatu Bielskiego, odbyły się doroczne uroczystości patrona Diecezji Warszawsko – Bielskiej, św. Hioba Poczajewskiego. Uroczystościom przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski, któremu asystowali: Jego Ekscelencja arcybiskup bielskie Grzegorz, Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł, Jego Ekscelencja biskup siemiatycki Warsonofiusz. Podczas św. Liturgii śpiewał Chór Duchowieństwa Diecezji Warszawsko – Bielskiej pod kierownictwem protodiakona Marka Maciuki. Po przeczytaniu św. Ewangelii homilię wygłosił ks. Tomasz Kosiński, który przybliż życiorys świętego Hioba. Kaznodzieja zaakcentował męczeństwo świętego za wiarę prawosławną, która połączona z duchowym wysiłkiem zaowocowała wielkimi darami jakimi obdarzył go Bóg, a w szerszym znaczeniu – zachowaniem wiary prawosławnej. Po procesji wokół świątyni, z arcypasterskim słowem do zebranych zwrócił się Jego Eminencja metropolita Sawa, który powiedział, że: ,,Przybyliśmy dziś do wsi Ryboły uczcić pamięć św. Hioba Poczajowskiego. Tym samym wychwalamy także Trójjedynego Boga, Najświętszą Bogurodzicę i wszystkich świętych”. Dzień ten jest świąteczny dla wszystkich wiernych Cerkwi prawosławnej, którzy mieszkają w granicach Diecezji Warszawsko – Bielskiej. Życie św. Hioba jest ściśle związane z funkcjonowaniem Cerkwi na naszych terenach. Święty Hiob, mówił dalej metropolita ,,poświęcił w całości swoje życie Cerkwi. Porzuciwszy świat, przyjął stan mniszy. Czasy w których żył, okazały się czasami wyjątkowych prześladowań. Najważniejszymi w jego życiu były modlitwa i wysiłek duchowy. Wszystko czynił na chwałę Bożą. Dlatego jest przykładem dla każdego z nas”. Odnosząc się do historii i dnia dzisiejszego Jego Eminencja powiedział, że na przestrzeni wieków Cerkiew zawsze była doświadczana i dotykały ją pokusy z różnych stron. Czas niszczenia prawosławnych świątyń w okresie wojennym był wyjątkowo trudny. Jednak siła wiary naszych przodków zwyciężyła. ,,W dniu dzisiejszym dajemy świadectwo tu i teraz tego, że jesteśmy, że żyjemy i że chcemy wychwalać naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa tak jak nauczyli nas tego nasi przodkowie”. Mając na uwadze przyszłość Cerkwi prawosławnej w Polsce, Jego Eminencja uświadomił zebranym wielką odpowiedzialność ciążącą na wszystkich wiernych, a szczególnie na duchownych, ponieważ to oni kształtują przyszłość Cerkwi. Jego Eminencja zachęcał do szczególnej aktywności na tym polu, stawiając pytanie co dajemy światu oraz pokazując, że nasze działanie powinna cechować wielka mądrość. Na zakończenie, Jego Eminencja metropolita Sawa podkreślił znaczenie służby kapłańskiej stwierdzając: „będąc sługami tronu Bożego powinniśmy dziękować Bogu za to, że możemy sprawować świętą Liturgię, a tym samym uświęcać siebie i otaczający świat. Celebrując Liturgię – podkreślił hierarcha –  kapłan nie może być letnim, a gorącym ponieważ ma to wpływ na duszpasterską służbę”. Kończąc tegoroczne uroczystości świąteczne Jego Eminencja podziękował obecnym hierarchom, duchowieństwu i wiernym. Wyraził wielką radość z obecności nie tylko hierarchów diecezji, a również księży dziekanów, proboszczów, wikariuszy, diakonów, dyrygentów oraz psalmistów, stanowiących Cerkiew lokalną duchowo łączącą się ze świętym Hiobem. Metropolita Sawa życzył wszystkim sił duchowych i cielesnych oraz mądrości w posłudze duszpasterskiej. Jego Eminencja podziękował miejscowemu proboszczowi, ks. Bazylemu Tokajukowi oraz parafianom za przygotowanie uroczystości.

Autor: Ks. Adam Dzienisiuk,

Zdjęcia: Autor