Jubileusz w Lewkowie Starym

8 września 2019 roku, w cerkwi świętych apostołów Piotra i Pawła w Lewkowie Starym miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Ksiądz mitrat Leonidas Jankowski obchodził swój jubileusz pięćdziesięciolecie posługi kapłańskiej. Wraz z ks. Leonidasem świętowała matuszka Eugenia, która wraz ze swoim batiuszką pięćdziesiąt lat temu wstąpili w związek małżeński. Świętej Liturgii w parafialnej świątyni przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski. Przybyło wielu braci kapłanów i jego uczniów, aby zjednoczyć się w modlitwie podczas jubileuszowej Liturgii i oddać szacunek Jubilatom. W wiekowej i namodlonej lewkowskiej cerkwi zgromadzili się parafianie i przyjaciele. Kazanie po odczytaniu fragmentu świętej Ewangelii wygłosił hieromnich Piotr, wskazując na przykład ewangelicznego młodzieńca i drogi prowadzącej do zbawienia. Na zakończenie świętej Liturgii podczas doksologii sprawowanej w intencji Jubilatów, podziękowano Wszechmogącemu Bogu za 50 lat posługi ks. Leonidasa oraz matuszki Eugenii. Jego Eminencja metropolita Sawa zwrócił się do Jubilatów z życzeniami, w których podkreślił i podziękował za ich ogromne osiągnięcia na parafialnej niwie, między innymi wybudowanie filialnej cerkwi w Nowej Łuce, cerkwi cmentarnej w Lewkowie Starym, remont domu parafialnego, a nade wszystko budowanie dusz ludzkich. Ksiądz Leonidas wraz z matuszką Eugenią służą miejscowej społeczności w Lewkowie Starym już 43 lata. Pomimo różnych doświadczeń i problemów dziełu Bożemu oddali całych siebie. Cześć im i chwała! Są oni wielkim przykładem i inspiracją dla całych pokoleń młodych kapłanów i rodzin. Metropolita Sawa wręczył jubilatom Kaspierowską Ikonę Bogurodzicy, a także krzyż z ozdobami ks. Leonidasowi. Życzeniom długich lat nie było końca. Księdzu Leonidasowi i matuszce Eugenii życzymy Bożego błogosławieństwa i wielu lat służby na chwałę Bogu i Cerkwi. Mnogaja leta!

 

Ksiądz mitrat Leonidas Jankowski urodził się w 1944 roku w Grabowcu. Jest absolwentem Prawosławnego Seminarium Duchownego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1969 roku wstąpił w związek małżeński z Eugenią z domu Makarską. Z rąk arcybiskupa łódzkiego i poznańskiego Jerzego przyjął święcenia diakońskie (22.07.1969r.), a zatem kapłańskie (7.09.1969r.). Pierwszych siedem lat swojej służby był proboszczem parafii pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy w Kośnej. 1 czerwca 1976 roku został mianowany proboszczem parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Lewkowie Starym, gdzie nadal godnie pełni swoją służbę. Wychował dwie córki: Julitę i Emilię. Otrzymał również wszystkie możliwe cerkiewne odznaczenia włącznie z mitrą, a także Orderem św. Marii Magdaleny II stopnia z ozdobami w 2009 roku.

Autor: hieromnich Piotr

Zdjęcia: Jarosław Charkiewicz, Zbigniew Dzwonkowski