Biskup Hajnowski przewodniczył uroczystościom ku czci Św. Eufimii w Kośnej

W Niedzielę 29-09-2019 Cerkiew  Prawosławna świętowała pamięć Wielkiej Męczennicy Eufimii. W tym świątecznym dniu wyjątkowe uroczystości odbyły się w parafii dekanatu kleszczelowskiego w Kośnej, gdzie parafialnemu świętu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł biskup hajnowski. Wypełniona wiernymi cerkiew w Kośnej dostąpiła szczególnej radości, kiedy podczas małego wchodu na Św. Liturgii, jej proboszcz ks. Paweł Kononiuk z rąk Jego Ekscelencji Biskupa Pawła został nagrodzony mitrą. Świąteczne kazanie, przybliżające życie Św. Eufimii, wygłosił ks. Igor Ostapkowicz z parafii w Zubaczach. W czasie Św. Liturgii wielu wiernych, w tym dzieci przystąpiło do sakramentu Św. Pryczastija. Zwieńczeniem świętowania była uroczysta procesja wokół świątyni, podczas której jeszcze raz wznoszono modlitwy do Świętej Eufimii, wspomniano modlitewnie byłych duchownych służących w parafii, których mogiły znajdują się przy cerkwi. Po uroczystym mnogoletstwii do wiernych zwrócił się biskup hajnowski Paweł, który podziękował wszystkim za wspólną modlitwę, pogratulował nagrody ks. proboszczowi i życzył wszystkim wielu łask Bożych. Свята́я великому́ченице ма́ти Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Autor: ks. Marek Maciuka

Zdjęcia: Piotr Kononiuk