IV Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych w Nowoberezowie

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbył się w dniu 28-09-2019 IV Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych w Nowoberezowie. Wydarzenie, którego celem jest kultywowanie tradycji śpiewów paraliturgicznych, towarzyszących nabożeństwom prawosławnym. Poprzez tę inicjatywę organizatorzy starają się pielęgnować tradycję i kulturę regionu oraz integrować społeczność wiejską. Zebranych w cerkwi filialnej pw. św. ap. Jana Teologa gości powitał proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie, ks. prot. Jan Kazimieruk: Dobry Bóg pozwolił aby zapoczątkowane cztery lata temu dzieło było kontynuowane. Razem z Wójt Gminy Hajnówka, Panią Lucyną Smoktunowicz oraz radną Gminy Hajnówka, Panią Walentyną Biryłko mamy zaszczyt powitać duchowieństwo, na czele z Jego Ekscelencją Najprzewielebniejszym Pawłem, Biskupem Hajnowskim, przedstawicieli władz samorządowych oraz tak licznie przybyłych słuchaczy na IV Wieczorze Wiejskich Chórów Parafialnych w Nowoberezowie. W tegorocznej edycji wydarzenia wzięło udział 12 chórów:

 1. Chór parafii prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowberezowie
 2. Chór parafii prawosławnej pw. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Szczytach
 3. Chór parafii prawosławnej św. Archanioła Michała w Starym Korninie
 4. Chór parafii prawosławnej św. Mikołaja w Narewce
 5. Chór „Harmoń” z parafii prawosławnej św. apostoła Jakuba w Łosince
 6. Chór parafii prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku
 7. Męski chór parafii prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach
 8. Chór parafii prawosławnej pw. św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie
 9. Chór parafii prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie
 10. Chór parafii prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach
 11. Chór parafii prawosławnej pw. św. Proroka Eliasza w Podbielu
 12. Chór kaplicy św. św. braci Machabeuszów w Krynoczce

Na zakończenie do zebranych zwrócił się Jego Ekscelencja Paweł, Biskup Hajnowski. Władyka przekazał arcypasterskie pozdrowienie od zwierzchnika naszej Cerkwi, Jego Eminencji Metropolity Sawy. Wyraził uznanie za trud włożony w przygotowanie przedsięwzięcia.  Podziękował organizatorom i darczyńcom, bez pomocy których realizacja IV Wieczoru Wiejskich Chórów Parafialnych w Nowoberezowie nie byłaby możliwa.

Autor:  ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Tomasz Grześ