I etap Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej w Hajnówce

„Jedność i tożsamość w świetle 450-lecia Unii Lubelskiej. Tendencje unijne na ziemiach polskich od XVI wieku” – to temat przewodni tegorocznej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. 11 grudnia 2019 r. odbyły się eliminacje I stopnia. Przeprowadzono je w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. Zebranych uczestników przywitał dyrektor placówki mgr Igor Łukaszuk. Przewodniczący komisji ks. prot.  Mirosław Niczyporuk, wizytator nauczania religii diecezji warszawsko-bielskiej przedstawił zebranym regulamin eliminacji, kryteria oceniania oraz treść zagadnień do pisemnej pracy. Zadaniem uczestników było napisać pracę pisemną na jeden z zaproponowanych tematów:

  1. Unia Lubelska i Unia Brzeska – tworzenie silnego państwa nowożytnej Europy. Prawda czy mit?
  2. Obrona tożsamości religijnej i narodowościowej Rusinów w dobie rzymskokatolickich projektów unijnych wobec prawosławia.
  3. Unia Brzeska w świetle eklezjologii Kościoła rzymskokatolickiego i Kościoła prawosławnego.

Nad przebiegiem eliminacji czuwała komisja pod przewodnictwem Ks. Prot mgr Mirosława Niczyporuka. Olimpiada odbywa się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Jej organizatorem jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada ona akredytację Ministra Edukacji Narodowej. Kolejny, II etap odbędzie się 20 lutego 2020 r. o godz. 1200 w  XI LO im. rotm. W. Pileckiego w Białymstoku, ul. Grottgera 9. Zostanie on przeprowadzony w formie testu. III etap – centralny – odbędzie się  12-13 marca 2020 r.  w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku przy  ul. Św. Mikołaja 5. Te eliminacje składać się będą z dwóch części: pisemnego testu i ustnej wypowiedzi.

Autor:  Ks. Jan Wołkowycki

Zdjęcia: Autor