Biskup Hajnowski z wizytą w Prawosławnym Domu Opieki „Arka” w Kożynie

W dniu 12 grudnia 2019 r. Jego Ekscelencja, Biskup Hajnowski Paweł złożył wizytę w Prawosławnym Domu Opieki „Arka” w Kożynie. W czasie wizyty Jego Ekscelencja miał możliwość zapoznania się z aktualnym postępem w pracach remontowych placówki. W całym budynku usunięto kraty z okien, które były pozostałością po znajdującym się wcześniej w tym miejscu zakładzie karnym. Wymieniono także stolarkę okienną w budynku, dzięki czemu w całym obiekcie jest o wiele cieplej. W trakcie są także prace remontowe pokoi mieszkalnych pensjonariuszy, w których naprawiana jest uszkodzona struktura ścian oraz kładziona jest terakota, dzięki czemu łatwo zadbać o czystość pomieszczeń mieszkalnych.  Od strony frontowej zburzono stary mur więzienny oraz bramę wjazdową do Domu Opieki.  Postawiono nowe i schludne ogrodzenie z paneli metalowych.  Dyrekcja omówiła także z Jego Ekscelencją plany związane z dalszymi pracami remontowymi.  Omówiono także wyniki ostatnich kontroli. Jego Ekscelencja podziękował pracownikom Domu Opieki za  trud, który wkładają w swoją pracę, niosąc pomoc drugiemu potrzebującemu człowiekowi. Życzył wytrwałości oraz Bożego Błogosławieństwa. Dyrekcja Domu Opieki „Arka” wyraża podziękowanie wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do urzeczywistnienia realizowanych przedsięwzięć.

Autor: Ks. Tomasz Puczko

Zdjęcia: Marcin Bołtryk