Biskup hajnowski Paweł przewodniczył uroczystościom w Milejczycach

W dniu 17-12-2019 r. parafia prawosławna pw. św. Barbary w Milejczycach przeżywała swoje święto parafialne. Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się od akatystu ku czci św. Barbary. Świątecznej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Arcypasterza u wejścia do świątyni przywitała młodzież, starosta cerkiewny oraz proboszcz parafii ks. Mitrat Jan Kulik. Cerkiew wypełniła się wiernymi, którzy wznosili swoje modlitwy do Boga, Matki Bożej oraz św. wielkiej męczennicy Barbary. Świąteczną homilię wygłosił Jego Ekscelencja biskup Paweł. Po zakończeniu św. Liturgii miała miejsce uroczysta procesja. Na zakończenie uroczystości Biskup Paweł podziękował zebranemu  duchowieństwu, proboszczowi, młodzieży, komitetowi cerkiewnemu, chórowi oraz wszystkim wiernym uczestniczącym w tegorocznym święcie.

Autor: ks. Roman Dubiński

Zdjęcia: Autor