Biskup Hajnowski wziął udział w Walnym Zgromadzeniu BMP w Polsce

W dniach 20-22 grudnia 2019 r., odbyło się XXXVIII Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Udział w nim wzięli przedstawiciele bractw parafialnych, zarządów diecezjalnych z całej Polski, byli członkowie zarządu centralnego oraz duchowieństwo Cerkwi prawosławnej w Polsce. Obrady odbyły się w Akademii Supraskiej. Wydarzenie rozpoczęła św. Liturgia, której przewodniczył Jego Ekscelencja Grzegorz, arcybiskup bielski w asyście Ich Ekscelencji biskupa hajnowskiego Pawła, biskupa supraskiego Andrzeja oraz duchowieństwa. Po Liturgii i przywitaniu gości, głos zabrał Jego Ekscelencja arcybiskup białostocki i gdański Jakub, który wyraził swoje zadowolenie w związku z dużą ilością osób zebranych na obradach. Wspomniał jednak o dość małej liczbie młodzieży, uczestniczącej w akatystach do św. Gabriela. Władyka odniósł się tym samym do czasów sprzed 20., 30. lat, kiedy to młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w nabożeństwach i życiu Cerkwi. Arcybiskup Jakub wspomniał, iż sensem naszego życia jest życie wieczne, a więc powinniśmy ukierunkowywać się nie na potrzeby ziemskie, ale te niebiańskie. Na koniec skłonił młodzież do refleksji, zadając pytanie, co można zaproponować młodym ludziom, aby znaleźli swoje miejsce w Cerkwi i aby uświadomili sobie, co jest celem życia człowieka. W tegorocznym wydarzeniu wziął również udział wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne świętych Cyryla i Metodego Andrzej Plewa, który zachęcał do wstąpienia w szeregi powyższej organizacji. Wspomniał również, że będąc w naszym wieku sam był członkiem BMP w Polsce, co pozwoliło mu na zdobycie  doświadczenia, które zaowocowało w dalszej pracy zawodowej. Następnie rozpoczęto część sprawozdawczą z walnego zgromadzenia. Goście wysłuchali relacji z działalności wszystkich zarządów diecezjalnych, dzięki czemu mogli dowiedzieć o wydarzeniach, które mają miejsce w całej Polsce. Na koniec zostało także przedstawione sprawozdanie z działalności zarządu centralnego, które zaprezentował przewodniczący BMP w Polsce Piotr Giegiel. Udzielono również absolutorium zarządowi centralnemu. Podczas obrad głos zabrał także arcybiskup Grzegorz, który mówił że najważniejszym celem w życiu człowieka powinna być więź życia z Chrystusem. Zwrócił uwagę na to, że współczesny świat niesie za sobą bardzo wiele trudności, które uda nam się pokonać, jeśli zaufamy temu, który wszystko może, wtedy zrozumiemy trudne czasy i z Bożą pomocą zwyciężymy. W tym roku szeregi zarządu centralnego opuścili: Michał Kuźmiuk oraz Rafał Zdanowicz, którym za rok działalności serdecznie dziękowano. W związku, z tym ogłoszono wybory nowych członków. W wyniku głosowania do zarządu centralnego weszli: Paweł Żak oraz Małgorzata Grygoruk. Kolejnym punktem programu było głosowanie nad wyborem Honorowego Członka organizacji. Po zaprezentowaniu kandydatów walne zgromadzenie, w wyniku głosowania ustaliło, iż przyzna je arcybiskupowi Ablowi oraz Aleksandrowi Wasylukowi. Ostatnim z punktów były tak zwane wolne wnioski, podczas których dyskutowano nad problemami, z którymi mierzy się BMP w Polsce. Zwrócono uwagę, że wprowadzone nowości przez zarząd centralny nadal nie wystarczają, aby przyciągnąć nową młodzież. Zaproponowano także, aby wrócić do korzeni organizacji i angażować większą liczbę studentów. Na koniec zwrócono uwagę, iż duchowieństwo naszej Cerkwi powinno czuć się w obowiązku zachęcania młodych osób do udziału w wydarzeniach bractwa, których podstawowym i najważniejszym celem jest zbliżenie do Boga oraz Cerkwi. Zarząd Centralny Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce serdecznie dziękuje wszystkim za przybycie, poświęcony czas oraz dyskusję.

Autor: Paweł Turczyński

Zdjęcia: Autor