Konkurs plastyczny „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Pawła, Biskupa Hajnowskiego, Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Dubinach wraz z Bractwem Młodzieży Parafialnej, organizuje konkurs plastyczny pt. „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”. Do udziału w konkursie zapraszamy parafian w każdym wieku: dorosłych, uczniów i przedszkolaków. Prace wykonane w formacie A4 lub A3 należy opisać podając następujące informacje: Imię i nazwisko, wiek (ewentualnie nazwa szkoły i klasa), adres, tel. kontaktowy. Prace należy dostarczyć do świecznoho jaszczyka w cerkwi w Dubinach lub przesłać na adres: Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP, 17-200 Dubiny, ul Szkolna 2, w terminie do 12 stycznia 2020 r. Wystawa pokonkursowa prac zakwalifikowanych przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora, odbędzie się po realizacji konkursu.

 

Autor. ks. Marek Litwiniuk