Jego Eminencja metropolita Sawa uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”

Piątkowy  wieczór 21 lutego  2020 r. był wzruszający, ciepły, uroczysty… Po raz dwunasty odbyła się  ceremonia wręczenia tytułu  ,,Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”. Do grona laureatów tytułu, decyzją Rady Powiatu Hajnowskiego, dołączył Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski. W uzasadnieniu swojej decyzji kapituła podkreśliła fakt, iż Jego Eminencja bezustannie wspiera duchowy i kulturowy rozwój powiatu hajnowskiego. Jest inicjatorem Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, festiwalu o randze międzynarodowej. Metropolita Sawa posiada ogromny wkład w dziele budowy świątyń na terenie powiatu hajnowskiego. Jego Eminencja jest również inicjatorem utworzenia domów opieki społecznej w Hajnówce, Trześciance oraz Kożynie. Jest zaangażowany w podtrzymanie tradycji cerkwi prawosławnej oraz kultury Podlasia poprzez zainicjowanie Przeglądu Poezji Religijnej oraz utworzenia Studium Psalmistów w Hajnówce.

Autor i zdjęcia: powiat.hajnowka.pl