Niedziela Seropustna w hajnowskim soborze św. Trójcy

01-03-2020 r. w Niedzielę Przebaczenia Win, ostatnią Niedzielę przed Wielkim Postem, nabożeństwom w hajnowskim soborze św. Trójcy przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Podczas św. Liturgii został odczytany List Wielkopostny Jego Eminencji Metropolity Sawy, skierowany do wszystkich wiernych Cerkwi Prawosławnej w Polsce. W Niedzielę wieczorem została odprawiona wieczernia z obrzędem przebaczenia win, podczas której Biskup Paweł odczytał modlitwy przed rozpoczęciem Wielkiego Postu.

Autor: ks. mariusz Jurczuk