Pierwsza rocznica śmierci ojca mitrata Mikołaja Szebelana

SONY DSC

W drugą sobotę Wielkiego Postu, 14 marca 2020 roku przypadła pierwsza rocznica przejścia do życia wiecznego Błogosławionej Pamięci ojca mitrata Mikołaja Szebelana – pierwszego proboszcza Parafii Prawosławnej w Siemianówce. Uroczystościom w cerkwi świętego Jerzego Zwycięzcy w Siemianówce przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Grzegorz, arcybiskup bielski, w asyście licznie przybyłego duchowieństwa, przy modlitewnym udziale rodziny, bliskich i parafian o. Mikołaja. Modlitwy o spokój duszy ojca Mikołaja rozpoczęły się o godzinie 9.00, od Liturgii Świętego Jana Chryzostoma. Podczas nabożeństw śpiewał chór pod dyrygenturą proboszcza parafii – o. Walerego Piotrowskiego. W słowach pouczenia skierowanych do zebranych przed rozpoczęciem Panichidy, arcybiskup Grzegorz szczególną uwagę zwrócił na znaczenie Świętej Liturgii i wyjątkową pozycję sprawującego ją kapłana. „Anioły Boże, które są współobecne przy Tronie Bożym, tylko służą duchownemu, tylko pomagają mu w trakcie Świętej Liturgii. Aniołom będącym blisko Boga nie dane jest odprawiać Świętej Liturgii, a duchowny tego dokonuje. Z tego powodu życie kapłana i to co przeżywa jest tajemnicą. Życie każdego człowieka jest wielką tajemnicą, ale to życie duchownego stanowi tajemnicę szczególnie głęboką.” Wspominając ojca Mikołaja, Władyka zaznaczył szczególne cechy jego charakteru, które przez współczesny i nie tylko współczesny świat, są i były niedoceniane, które często uważa się za słabości – to łagodność i pokora. Takie nastawienie daje wewnętrzny spokój i radość, przywołuje Łaskę Bożą i już na ziemi pozwala poznać niebiańskie i duchowe tajemnice. Kaznodzieja zaznaczył, że osoba o. Mikołaja często pojawia się we wspomnieniach duchowieństwa, rodziny i parafian, bo ”jego miłość była tak wielka, że nie chciał zostawiać swojej parafii, chciał być ze swoimi parafianami. Wszystkie powierzone mu przez Boga osoby były zapisane w jego sercu i zawsze chciał modlić się wspólnie z nimi”. Po zakończeniu Świętej Liturgii i Panichidy, zebrani udali się na cmentarz parafialny, gdzie naprzeciwko cerkwi świętego Pantelejmona, którą budował ojciec Mikołaj, znajduje się jego grób. Podczas wspólnej modlitwy, arcybiskup Grzegorz poprzez wygłoszone modlitwy i okropienie święconą wodą dokonał poświęcenia pamiątkowego krzyża na nagrobku. Wszyscy zgromadzeni na uroczystościach, po ich zakończeniu udali się na wspólny posiłek, który był okazją do licznych, ciepłych wspomnień osoby ojca Mikołaja, jego życia i dokonań. W naszej pamięci ojciec Mikołaj Szebelan pozostanie na zawsze wzorem kapłana gorliwego, skromnego i pokornego. Zapamiętamy go jako cierpliwego spowiednika, dobrego człowieka zawsze służącego radą, pomocą i umiejącego pocieszyć dobrym słowem. Kapłana oddanego bezgranicznie Cerkwi, dbającego o rozwój duchowy parafian i wielkiego budowniczego parafii. Duchownego, który drogę do Boga wskazywał swoim życiem.

Христос Воскресе отче Николае! Вечная память отче Николае!

Autor i zdjęcia: Adrian Dubicki