Św. wielkiego męczennika Jerzego w Siemianówce.

W dniu 06-05-2020 r. parafia prawosławna w Siemianówce obchodziła dzień patrona swojej cerkwi – Św. Jerzego Zwycięzcy (Pobiedonosca). Cerkiew prawosławna w Siemianówce została wzniesiona w XVIII wieku na rzucie zbliżonym do rombu z zaokrąglonymi i nieco wysuniętymi narożami, murowana, tynkowana, jednoprzestrzenna. Świątynia dzięki wyjątkowej architekturze należy do cennych zabytków sakralnych, nielicznie zachowanych na obszarze województwa podlaskiego. Świąteczny dzień rozpoczęła Święta Liturgia, której przewodniczył ks. Archimandryta Tymoteusz (Sawczuk), z monasteru Św. Dymitra w Sakach, w asyście przybyłego duchowieństwa. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w świątecznych uroczystościach.

Swiatyj Wielikomuczenicze i Pobiedonosce Giergije moli Boha o nas!

Autor i zdjęcia: ks.Walery Piotrowski