Święto parafialne w soborze św. Trójcy w Hajnówce

Św. Mikołaja 22.05.2020

W dniach 21 – 22 maja 2020 r. w soborze św. Trójcy w Hajnówce uroczyście obchodzono  pamięć św. Mikołaja Cudotwórcy. Św. Mikołaj jest patronem dolnej świątyni hajnowskiej katedry. Również pierwsza drewniana cerkiew w Hajnówce była oddana niebiańskiemu patronatowi Cudotwórcy z Miry Licyjskiej. Dlatego też kult św. Mikołaja zajmuje wśród hajnowian szczególne miejsce, a uroczystości ku Jego czci gromadzą rzesze wiernych. Tegoroczne obchody święta  rozpoczęły się w czwartek wieczorem nabożeństwem Całonocnego Czuwania, któremu w asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Piątkowego poranka została odsłużona pierwsza św. Liturgia, po której dokonano Małego Poświęcenia Wody. Główną św. Liturgię celebrował Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście Biskupa Hajnowskiego Pawła oraz przybyłego duchowieństwa. Przed wejściem do świątyni hierarchów powitali przedstawiciele Bractwa Młodzieży Prawosławnej, Bractwa św. św. Cyryla i Metodego, lokalnych władz samorządowych i komitetu cerkiewnego. W cerkwi ze słowami powitania zwrócił się do przybyłych proboszcz parafii ks. mitrat Michał Niegierewicz. Po przeczytaniu perykopy Ewangelii od św. Łukasza Jego Eminencja metropolita Sawa zwrócił się do zebranych, wygłaszając świąteczne kazanie. Odnosząc się w nim do problemów współczesnego świata, nękanego przez bezustanne działanie złego ducha, podkreślił ogromną rolę, którą odgrywają w życiu chrześcijanina prawidłowe wzorce. Bóg powołuje świętych, aby wypełniali tę rolę. Wśród nich znajduje się św. Mikołaj Cudotwórca. Jego gorliwa wiara oraz niezwykłe oddanie swej pasterskiej służbie są wzorem do naśladowania szczególnie dla duchownych. Cuda, których dokonywał i których do dnia dzisiejszego doświadczają wierni dzięki niebiańskiemu wstawiennictwu św. Mikołaja, są świadectwem miłości, którą kapłan obdarza wiernych oddanych jego opiece. Lud Boży pragnąc zachować harmonię, powinien szanować swoich pasterzy, ufać im i jednoczyć się w modlitwie. Podczas św. Liturgii Jego Eminencja metropolita Sawa dokonał chirotonii kapłańskiej hierodiakona Porfiriusza (Patryka Orzechowskiego) z monasteru św. Dymitra w Sakach. Ojciec Porfiriusz pochodzi z Hajnówki, święcenia kapłańskie otrzymał w swojej rodzinnej parafii. Po zakończeniu Boskiej Liturgii odbyła się uroczysta procesja. Na jej zakończenie Jego Eminencja zwrócił się do nowego kapłana, podkreślając fakt, iż stoi przed nim wiele nowych wyzwań. Kapłan, mnich to człowiek, który odpowiadając na wezwanie Chrystusa, poświęca siebie aby służyć innym. Hierarcha podziękował rodzicom ojca Porfiriusza za wychowanie i poświęcenie syna na służbę Cerkwi. Nowemu kapłanowi życzył wytrwałości i niezłomności w dziele głoszenia Słowa Bożego. Następnie ojciec Porfiriusz udzielił pierwszego, kapłańskiego błogosławieństwa. Na koniec głos zabrał Biskup Hajnowski Paweł, dziękując zwierzchnikowi cerkwi prawosławnej w Polsce za modlitewne przewodnictwo uroczystościom. W imieniu prawosławnej społeczności Hajnówki podziękował Jego Eminencji za pouczające słowa świątecznego kazania. Dzięki nim wierni otrzymali tak potrzebną w trudnych, współczesnych czasach otuchę i pokrzepienie.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Aleksandra Jakimiuk, autor