Święto parafialne w cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Białowieży

W dniach 21 – 22 maja br. odbyły się obchody uroczystości ku czci patrona Cerkwi w Białowieży – święto przeniesienia relikwii św. Mikołaja Cudotwórcy z Miry Licyjskiej do Bari. W wigilię święta (21.05 – czwartek) o godzinie 17.00 odbyło się nabożeństwo Całonocnego Czuwania, które sprawował ks. Sergiusz Korch. W piątek (22 maja) o godzinie 9.00 rozpoczął się Akafist ku czci Św. Mikołaja, a następnie sprawowana była świąteczna święta Liturgia, której przewodniczył proboszcz parafii – ks. Sergiusz Korch w asyście ks. Jerzego Kulika, ks. Jana Kazimieruka, ks. Andrzeja Busłowskiego, ks. Ignacego Szweca, ks. Michała Markiewicza. W czasie Liturgii, po wysłuchaniu świątecznego fragmentu Ewangelii z homilią do wiernych zwrócił się ks. Jerzy Kulik – proboszcz parafii p/w Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Czyżach. W swoim słowie zaznaczył jak ważna jest miłość do bliźniego w życiu każdego człowieka. Świętą Liturgię jak co roku, zakończyła uroczysta procesja wokół świątyni, w trakcie której duchowni wznieśli krótką modlitwę za zdrowie wiernych. Na zakończenie uroczystości proboszcz białowieskiej parafii ks. Sergiusz Korch zwrócił się do wszystkich z krótkim słowem w którym podziękował licznie zebranemu duchowieństwu i wiernym za przybycie oraz udział w nabożeństwie, a także wszystkim tym którzy uczestniczyli w przygotowaniach do tego ważnego dla parafii święta.

Autor: ks. Piotr Trochimczuk

Zdjęcia: autor