Święto Wniebowstąpienia Pańskiego w soborze św. Trójcy w Hajnówce

W dniach 27 – 28 maja 2020 r., w hajnowskim soborze św. Trójcy uroczystym nabożeństwom święta Wniebowstąpienia Pańskiego przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Podczas św. Liturgii Jego Ekscelencja zwrócił się do zebranych ze słowami świątecznego kazania: Wniebowstąpienie Pańskie, obchodzone w czterdziestym dniu po Zmartwychwstaniu Chrystusa, upamiętnia wydarzenia, które miały miejsce na Górze Oliwnej. Syn Boży wznosi się na niebiosa, pozostawiając swym uczniom obietnicę zesłania Świętego Ducha, z pomocą którego będą mogli wypełnić powierzone im zadanie – głoszenia Ewangelii całemu światu. Arcypasterz w dalszej części swego kazania podkreślił między innymi fakt, iż sensem życia każdego chrześcijanina jest dążenie do doskonałości, tak aby stać się godnym otrzymania łaski zbawienia.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: ks. Nikita Kazakiewicz, Aleksandra Jakimiuk, autor