Święto parafialne w cerkwi pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie

W dniu 28-05-2020 r. w Orzeszkowie uroczyście przeżywano święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Czwartkowego poranka został odsłużony Akatyst, po którym dokonano Małego Poświęcenia Wody. Św. Liturgię celebrował ks. mitrat Jerzy Ackiewicz w asyście przybyłego duchowieństwa. Podczas św. Liturgii kazanie wygłosił Ks. prot. Jerzy Klimiuk. Kaznodzieja nawiązując do historii święta, które jest  początkiem oczekiwania Ducha Świętego napełniającego Cerkiew i nas wszystkich, powiedział między innymi, iż życie doczesne jest drogą ku zbawieniu. Wieczność można osiągnąć przez post, pokorę, dobre uczynki, a przede wszystkim przez słuchanie i czytanie Pisma Świętego. Ewangelia wzbogaca nas duchowo, umożliwia poznanie samego siebie, daje miłość i wiarę, które jak ziarna zroszone kroplami Słowa Bożego rosną i dają owoc życia chrześcijańskiego. Powinniśmy się poświęcić bezwarunkowo Bogu. Tylko wtedy możemy wznieść się duchowo na Niebo, osiągnąć Królestwo Niebieskie. Po zakończeniu św. Liturgii miała miejsce uroczysta procesja i molebien.

Autor: ks. Marek Litwiniuk

Zdjęcia: Autor