Święto Pięćdziesiątnicy w hajnowskim soborze św. Trójcy

W dniach 6 – 7  czerwca 2020 r. Cerkiew Prawosławna przeżywała święto Zesłania Ducha Świętego na Apostołów.  Pięćdziesiątego dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim Apostołowie, zebrani w Jerozolimie u boku Przenajświętszej Bogurodzicy, oczekiwali przyjścia zapowiadanego im przez Chrystusa „Nowego Pocieszyciela” – Ducha Świętego. „Nagle powstał z nieba szum, jakby wiejącego silnego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2, 2). Apostołowie otrzymali łaskę Ducha Świętego dzięki której mogli wykonać powierzone im zadanie – „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody…”. Otrzymali wszystko co było do tego potrzebne, m.in. odwagę, mądrość, wytrwałość, pokorę. Pięćdziesiątnica jest początkiem istnienia Cerkwi Chrystusowej. Wyjątkowy charakter święta parafialnego miały, jak co roku, uroczystości w soborze św. Trójcy w Hajnówce. Sobotniego wieczoru nabożeństwu Całonocnego Czuwania przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. W dniu święta Pięćdziesiątnicy główną Boską Liturgię celebrował  Biskup Paweł w asyście miejscowego duchowieństwa. Bezpośrednio po Boskiej Liturgii odprawiona została Wieczernia, podczas której czytane były modlitwy z błogosławieństwem na ziemne pokłony, czynione po raz pierwszy od święta Zmartwychwstania Pańskiego.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Aleksandra Jakimiuk, Marcin Bołtryk, Piotr Panfiluk