Uroczystości Święta Pięćdziesiątnicy na Krynoczce

Tradycyjnie we wtorek po Święcie Pięćdziesiątnicy świąteczne uroczystości mają miejsce w uroczysku „Krynoczka”, koło Hajnówki. Tegoroczne wydarzenia związane ze świętem Zesłania Świętego Ducha na Apostołów zebrały licznie zgromadzone duchowieństwo oraz wiernych. Jak każdego roku na Krynoczkę pieszo podążali pielgrzymi z Hajnówki. Poniedziałkowego wieczoru nabożeństwu Całonocnego Czuwania przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. W słowie skierowanym do wiernych, po zakończonym nabożeństwie, Biskup Paweł podkreślił rolę jaką pełni Święty Duch w dziele zbawienia człowieka. Zwrócił uwagę na ewangeliczne słowa Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Każdemu zaś, kto powie słowo na Syna Człowieczego, zostanie wybaczone. Temu zaś, kto bluźni przeciwko Świętemu Duchowi, nie zostanie wybaczone” (Łk 12, 10). Powstaje pytanie. Dlaczego grzech przeciwko Świętemu Duchowi nie będzie wybaczony? Jest tak ponieważ Święty Duch realizuje dzieło zbawienia rodzaju ludzkiego, a ten kto odrzuca to dzieło, ten bluźni przeciwko Trzeciej Osobie Świętej Trójcy, a za tym odrzuca swoje zbawienie. Konkludował Biskup Paweł. W godzinach wieczornych i nocnych służono Akatysty. Nocną Boską Liturgię celebrowało duchowieństwo dekanatu hajnowskiego. Podczas Liturgii kazanie wygłosił ks. Ignacy Szwec, który odniósł się w swoim słowie do obfitości darów Świętego Ducha. Kaznodzieja zaznaczył, że bez łaski Świętego Ducha człowiek nie jest w stanie uczynić nic dobrego. Wielu z pośród licznie zgromadzonych wiernych przystąpiło do sakramentu spowiedzi i Eucharystii. Głównej świętej Liturgii przewodniczył zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej w Polsce, Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, w asyście Biskupa Hajnowskiego Pawła oraz licznie przybyłego duchowieństwa. Po przeczytaniu świątecznej perykopy Ewangelii od św Mateusza, Jego Eminencja zwrócił się do zebranych ze słowami świątecznego kazania, mówiąc między innymi: „To cudowne miejsce, Krynoczka, świadczy o obecności Siły Bożej. Dzisiaj w te ważne dla Cerkwi święto przybyliśmy tu tak jak przybywali nasi przodkowie. Przybywamy tu wciąż nie zważając na przeszkody i trudności. Jesteśmy i dajemy świadectwo naszej wiary prawosławnej, nasze oddanie prawosławnej tradycji. Jesteśmy aby uczyć się tego jak być wiernymi Bogu Jedynemu w Świętej Trójcy. W dalszej części kazania Jego Eminencja, odnosząc się do obecnej sytuacji w kraju i na świecie, wezwał do odwagi i niezłomności w walce z pokusami i słabościami. Łaska Ducha Świętego jest obecna w Cerkwi i każdy kto żyje razem z Cerkwią może siebie nią napełniać. Szczególnie cenny jest dar zjednoczenia się z Bogiem w Świętej Eucharystii. Eucharystia jest bowiem ogniem, który spala wszelkie zło i wszelkie choroby. Świąteczne uroczystości zakończyła procesja oraz Małe Poświęcenie Wody.

Autor: ks. Rafał Wawreniuk, ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: ks. Nikita Kazakiewicz, Michał Dziewiatowski, Aleksandra Jakimiuk