Pielgrzymi z Hajnówki na uroczystościach ku czci św. Onufrego w Jabłecznej

Tradycja pielgrzymowania do monasteru jabłeczyńskiego w dzień patrona św. Onufrego Wielkiego liczy sobie ponad 500 lat. Od wieków do tego świętego miejsca podążają rzesze pątników pragnących wznieść swe modlitwy w nadbużańskim monasterze, który jest jednym z najważniejszych prawosławnych sanktuariów w Polsce. W dniu 25-06-2020 r. z błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Pawła, Biskupa Hajnowskiego pątniczym szlakiem podążyli pielgrzymi z Hajnówki. Autokarowa podróż upłynęła na wspólnej modlitwie. Po dotarciu na miejsce pielgrzymi uczestniczyli w głównej świątecznej Liturgii, której przewodniczył zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej w Polsce, Metropolita Sawa.  W drodze powrotnej do Hajnówki pielgrzymi odwiedzili Dom Zakonny w Kostomłotach, gdzie wznieśli swe modlitwy w cerkwi p/w Św. Serafima z Sarowa oraz korzystając z gościnności ks. archimandryty Ambrożego, odpoczęli przed dalszą drogą.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Paulina Kupaj, Lucyna Ruszuk