Uroczystości święta Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Narewce

W dniach 06 – 07 lipca 2020 r. w parafii p/w Św. Mikołaja w Narewce miały miejsce uroczystości z okazji święta Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Święto rozpoczęło się nabożeństwem Całonocnego Czuwania, które celebrował ks. prot. Jerzy Klimiuk. Dzień świąteczny rozpoczął się Małym Poświęceniem Wody sprawowanym przez ks. prot. Jerzego Klimiuka. Następnie odczytany został Akatyst, któremu przewodniczył ks. mitrat Anatol Tokajuk, wikariusz parafii w Orli.  Najważniejszą częścią uroczystości była święta Liturgia, której przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Po przeczytaniu świątecznej perykopy ewangelii św. Łukasza, Jego Ekscelencja zwrócił się do zebranych ze słowami kazania. Biskup Paweł przypomniał w nim żywot św. Jana Chrzciciela, wielkie Jego zasługi dla zbawienia rodzaju ludzkiego, podkreślając pokorę i skromność życia św. Jana oraz nawoływanie, które głosił św. Prorok „Nawróćcie się bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Te słowa o pokucie i nawróceniu Władyka odniósł do czasów teraźniejszych: „Dlaczego my jesteśmy na ziemi? Gdzie prowadzi nas nasze ziemskie życie? Dlaczego przychodzimy do cerkwi?”. Odpowiadając na te pytania Jego Ekscelencja pokreślił fakt, iż jesteśmy wezwani do zbawienia, a nasze zbawienie jest  możliwe tylko przez pokajanie i nawrócenie się. Pokajanie jest to wielka siła, przez którą wielu grzeszników stało się  sprawiedliwymi, przez pokajanie wielu dostąpiło zbawienia i życia wiecznego w Królestwie Bożym. Uroczystości  zakończyła procesja wokół świątyni  i odśpiewanie  „mnogaja leta” wszystkim zebranym. Następnie miała miejsce jeszcze jedna uroczystość a mianowicie w tym dniu ks. prot Rościsław Białomyzy świętował jubileusz 40-lecia kapłaństwa. Jego Ekscelencja wręczając szacownemu jubilatowi piękny bukiet czerwonych róż pogratulował mu, życząc dużo zdrowia i kolejnych jubileuszy.

Autor: ks. Jerzy Klimiuk

Zdjęcia: : Jerzy Szymaniuk, autor