Biskup Hajnowski Paweł uczestniczył w uroczystościach święta Apostołów Piotra i Pawła

Dzień pamięci śww. app. Piotra i Pawła jest szczególnym dniem dla prawosławnej społeczności Siemiatycz. Święci apostołowie są patronami najstarszej cerkwi w tym mieście. Świąteczne obchody rozpoczęły się całonocnym czuwaniem sprawowanym w przeddzień święta przez Jego Ekscelencję biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza w asyście duchowieństwa Dekanatów: Siemiatyckiego i Kleszczelowskiego, Dekanatu Terespolskiego Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, a także ihumena Piotra namiestnika monasteru św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej. W dniu święta pierwszym odprawionym nabożeństwem o godzinie 6.30 było małe poświęcenie wody, po którym sprawowana była pierwsza św. Liturgia celebrowana przez miejscowy kler parafialny. Po Liturgii został odsłużony akatyst do świętych apostołów. Głównej św. Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł w asyście biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza oraz licznie przybyłego duchowieństwa. Hierarchowie przed wejściem do świątyni zostali powitani przez parafialne Bractwo Młodzieży Prawosławnej oraz radę parafialną, która prosiła o arcypasterskie modlitwy za parafian, młodzież oraz cały lud Boży, który licznie przybył na obchody święta patronów siemiatyckiej cerkwi. Następnie przybyłych hierarchów we wnętrzu świątyni powitał proboszcz parafii, ks. prot. Paweł Sterlingow. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. mitrat Mikołaj Mileniczuk. Kaznodzieja w swoim słowie przedstawił sylwetki świętych apostołów zaznaczając, iż są oni patronami nie tylko siemiatyckiej cerkwi, ale całego miasta. Ksiądz Mielniczuk podkreślił, że „byli oni różnymi ludźmi, lecz łączyło ich umiłowanie Boga, pragnienie służenia Mu, posłuszeństwo i odpowiedź na wezwanie Zbawiciela: idźcie i nauczajcie wszystkie narody chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Główną świąteczną Liturgię zakończyła uroczysta procesja, po której wszystkim przybyłym na obchody święta życzenia przekazał biskup hajnowski Paweł wyrażając ogromną radość z możliwości współcelebrowania św. Liturgii w tym szczególnym dniu wraz z biskupem siemiatyckim Warsonofiuszem. Hierarcha podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia obchodów święta parafialnego oraz złożył najserdeczniejsze życzenia proboszczowi parafii, ks. prot. Pawłowi Sterlingow obchodzącemu w tym dniu swoje imieniny oraz wszystkim noszącym imiona dwóch wielkich świętych naszej Cerkwi. Następnie głos zabrał biskup Warsonofiusz, który podziękował biskupowi Pawłowi za przybycie na święto parafialne i wspólną modlitwę oraz złożył władyce życzenia imieninowe, życząc wstawiennictwa świętego patrona oraz długich i owocnych lat życia. Na zakończenie ze słowami podziękowań do wszystkich zebranych zwrócił się dziekan Dekanatu Siemiatyckiego i proboszcz parafii śww. app. Piotra i Pawła, ks. prot. Paweł Sterlingow dziękując hierarchom oraz duchowieństwu za przybycie i celebrację św. Liturgii. Szczególne słowa wdzięczności ks. Paweł skierował do rady parafialnej i wszystkich parafian, którzy bardzo aktywnie, z oddaniem uczestniczyli w przygotowaniach do święta, nie szczędząc swojego czasu, ani sił na to, by godnie przygotować cerkiew oraz otaczający ją teren do parafialnego święta.

  1. Adam Góralczuk

zdjęcia: Piotr Sterlingow