Święto Kazańskiej Ikony Bogurodzicy w Hajnówce

Na terenie parafii św. Wielkiego Męczennika Dymitra w Hajnówce, przy ulicy Górnej, znajduje się kaplica p/w Kazańskiej Ikony Bogurodzicy.  Historia kaplicy związana jest z wydarzeniami, które miały miejsce w 1944 r., kiedy to naziści zabili kilku mieszkańców ówczesnej wioski Górne. Z czasem mieszkańcy postanowili wybudować kaplicę, w której regularnie odbywają się nabożeństwa, a główne święto obchodzone jest 21 lipca, kiedy Cerkiew wspomina liturgicznie Kazańską Ikonę Matki Bożej. W przeddzień święta sprawowano w kaplicy Jutrznię, zaś w dzień święta uroczystości rozpoczęły się o godz. 8:00 w cerkwi św. Dymitra, skąd wyruszył krestnyj chod. Procesja przebiegała ulicami Wrzosową i Górną, w trakcie procesji kapłani modlili się przy domach mieszkańców powyższych ulic. Modlitwę tę wznosiło siedmiu kapłanów: ks. mitrat Jerzy Ackiewicz – proboszcz miejscowej parafii, ks. mitrat Jarosław Dmitruk, ks. prot. Jan Kazimieruk, ks. prot. Aleksy Kulik, ks. prot. Jan Wołkowycki, ks. prot. Adam Lewczuk i ks. Rafał Wawreniuk. Święta Liturgia w kaplicy rozpoczęła się około godz. 10:00. Sprawował ją ks. Rafał Wawreniuk przy modlitewnym uczestnictwie w ołtarzu innych duchownych. Następnie miało miejsce nabożeństwo dziękczynne, po którym do wiernych zwrócił się ks. Jarosław Dmitruk. W krótkim słowie przypomniał wszystkim zebranym, jak wielką moc ma orędownictwo Bogurodzicy. Wyrazem wstawiennictwa Bogurodzicy za wiernych ludzi są Jej ikony, które słynną z licznych cudów, czego także przykładem jest Kazańska Ikona Matki Bożej. Na koniec głos zabrał ks. Jerzy Ackiewicz, który podziękował kapłanom za pomoc i wspólną modlitwę. Podziękował także mieszkańcom Hajnówki i okolic, którzy tak licznie przybyli, aby podziękować Bogurodzicy za wszelką pomoc i doświadczenia, którymi obdarowuje Ona wiernych.

Tekst: ks. Rafał Wawreniuk

Zdjęcia: ks. Jan Wołkowycki i Ignacy Wołkowycki