Uroczystości ku czci św. Serafina z Sarowa w Dubiczach Osocznych

Pierwszego sierpnia to wyjątkowy dzień dla mieszkańców wsi Dubicze Osoczne, należącej do Parafii Prawosławnej p/w Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie. Wtedy bowiem, w niewielkiej kaplicy położonej między Dubiczami a Chytrą, wspominana jest pamięć św. Serafina z Sarowa. Tegoroczne nabożeństwa w tym dniu rozpoczęły się od Akatystu, po którym celebranci – proboszcz parafii ks. prot. Jan Kazimiruk oraz ks. Jan Prokopiuk – dokonali poświęcenia wody oraz soli i chleba. Centralnym punktem uroczystości była św. Liturgia sprawowana przez wikariusza parafii ks. prot. Adama Lewczuka. W kazaniu, wygłoszonym po zakończeniu nabożeństwa, ks. Adam przybliżył żywot wielkiego świętego ziemi rosyjskiej – Serafina Sarowskiego. Na koniec ks. Jan Kazimiruk podziękował wszystkim, którzy troszczą się o tę niewielką, dubicką świątynię i rokrocznie trudzą się w przygotowaniu miejsca do świątecznych nabożeństw. Kaplica św. Serafina Sarowskiego jest „najmłodszą” świątynią nowoberezowskiej parafii. Wzniesiona została w 2006 roku. Znajduje się ona na starej nekropolii, powstałej w wyniku epidemii z lat 30-stych XIX w.

Autor: Adrian Kazimiruk

Zdjęcia: Autor