Uroczystości ku czci św. Cudotwórcy Mikołaja w Hajnówce

W dniach 18 – 19 grudnia 2020 r. w Soborze św. Trójcy w Hajnówce uroczyście obchodzono  pamięć św. Mikołaja Cudotwórcy. Św. Mikołaj jest patronem dolnej świątyni hajnowskiej katedry. Również pierwsza drewniana cerkiew w Hajnówce była oddana niebiańskiemu patronatowi Cudotwórcy z Miry Licyjskiej. Kult św. Mikołaja zajmuje wśród hajnowian szczególne miejsce. Tegoroczne obchody święta  rozpoczęły się w piątek wieczorem nabożeństwem Całonocnego Czuwania, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Sobotniego poranka została odsłużona pierwsza św. Liturgia, po której dokonano poświęcenia wody. Główną św. Liturgię celebrował Biskup hajnowski Paweł w asyście przybyłego duchowieństwa. Podczas św. Liturgii Jego Ekscelencja zwrócił się do zebranych wygłaszając świąteczne kazanie. Biskup Paweł przypomniał żywot św. Mikołaja. Podkreślając gorliwą wiarę oraz niezwykłe oddanie swej pasterskiej służbie wskazał świętego Cudotwórcę jako wzór do naśladowania dla wszystkich duchownych. Cuda których dokonywał i których do dnia dzisiejszego doświadczają wierni dzięki niebiańskiemu wstawiennictwu św. Mikołaja są świadectwem miłości, którą kapłan otacza wiernych oddanych pod jego opiekę. Lud Boży pragnąc zachować harmonię, powinien szanować swoich pasterzy, ufać im i jednoczyć się z nimi w modlitwie. Po zakończeniu św. Liturgii odsłużono uroczysty Molebien. Na koniec biskup Paweł przekazał wszystkim zebranym arcypasterskie błogosławieństwo oraz świąteczne pozdrowienia od Jego Eminencji metropolity Sawy.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: ks. Jan Marek Litwiniuk, ks. Nikita Kazakiewicz, autor