Święta Liturgia w 40 dniu po śmierci ś. p. ks. Jana Prokopiuka

W czwartek, 24 grudnia w świątyni w Nowoberezowie modlitewnie uczcczono pamięć, zmarłego przed 40 dniami, śp. ks. Jana Prokopiuka. Jest to dzień szczególny, ponieważ zgodnie z nauką Matki Cerkwi właśnie wtedy odbywa się indywidualny sąd Boży nad duszą, na którym zostaje ustalony stan duszy aż do czasu Sądu Ostatecznego. Świętą Liturgię w tym dniu, w asyście miejscowego duchowieństwa i gości, celebrował ks. mitrat Jan Romańczuk. Po zakończeniu Liturgii w Cerkwi zebrani udali się nad grób ks. Jana, gdzie została odsłużona Litia.

Wiecznaja pamiat’ Ojcze Janie.

Autor: ks. Adam Lewczuk

Zdjęcia: Adrian Kazimiruk