Rekolekcje bożonarodzeniowe pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Kożynie

30 – 12 – 2020 r., w dniu w którym Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć proroka Dawida i trzech młodzieńców, w kaplicy Domu Opieki Społecznej w Kożynie została odsłużona św. Liturgia w czasie której, mieszkańcy przystąpili do sakramentu spowiedzi i św. Eucharystii. Nabożeństwo celebrował ks. Mitrat Jerzy Kulik – Dyrektor Domu, w asyście ks. Prot. Jerzego Klimiuka – Kierownika Domu. Po św. Liturgii księża udali się do osób, które samodzielnie nie mogły uczestniczyć w nabożeństwie, aby w ich pokojach udzielić sakramentu spowiedzi i św. Eucharystii. Zgodnie ze statutem i regulaminem DOS w Kożynie zapewniającymi duszpasterską opieką nad wszystkimi, bez różnicy wyznania, pensjonariuszami Domu, zaprosiliśmy ks. Zbigniewa Karolaka proboszcza Parafii Opatrzności Bożej przy ul. Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim. Udzielił on pensjonariuszom wyznania rzymskokatolickiego sakramentów spowiedzi i św. Eucharystii.

Autor i zdjęcia: Ks. Jerzy Klimiuk – Kierownik DOS w Kożynie