Hajnowski Festiwal otrzymał Honorowy Patronat Prezydenta RP

Decyzją z dnia 11 stycznia 2021r., Jubileuszowy XL Międzynarodowy Festiwal „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” otrzymał Patronat Honorowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy. „Festiwal, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych regionu podlaskiego, już od czterdziestu lat z sukcesem popularyzuje dziedzictwo Kościoła Prawosławnego oraz promuje duchowe i artystyczne walory muzyki cerkiewnej. Tegoroczne spotkanie chórów z Polski i zagranicy, prezentujących różne style śpiewu cerkiewnego, z pewnością przyniesie słuchaczom wiele niezapomnianych wzruszeń i doznań religijnych” – napisała Kancelaria Prezydenta RP. Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie dziękujemy za objęcie Jubileuszowego Festiwalu swoim Patronatem.

Za: http://www.festiwal.cerkiew.pl