Uroczystości pogrzebowe ks. mitrata Aleksandra Tokarewskiego

5 marca 2021 odszedł do wiecznego życia wieloletni proboszcz parafii p/w św. Michała Archanioła w Orli ks. mitrat Aleksander Tokarewski. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w cerkwi w Orli. W sobotę 6 marca o godzinie 20:00 została odsłużona uroczysta panichida, której przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Podczas nabożeństwa towarzyszyło Jego Ekscelencji ponad czterdziestu duchownych, dla których bliski był ojciec Aleksander. Po nabożeństwie wieczornym Biskup Paweł przybliżył długoletnią posługę kapłańską zmarłego. W niedzielę 7 marca o godzinie 10:00 Świętą Liturgię celebrowali: Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Grzegorz, Arcybiskup Bielski, Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski, Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Warsonofiusz, Biskup Siemiatycki w asyście przybyłego duchowieństwa. Po odczytanej niedzielnej św. Ewangelii z pouczającym słowem do wiernych zwrócił się Biskup Warsonofiusz. Ceremonię pogrzebu poprzedziło odczytanie listu Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski przez Arcybiskupa Grzegorza. Przybyli wierni usłyszeli historię życia, wieloletniej posługi i zasług dla cerkwi śp. ojca Aleksandra. Po przepięknej ceremonii swiaszczenniczeskoho otpiewanija wzruszające słowa wdzięczności za wychowanie dla ojca i batiuszki wyraziła córka Eugenia. Podziękowała Jego Eminencji Metropolicie Sawie, przybyłym hierarchom, licznym duchownym, zgromadzonym wiernym i przyjaciołom za modlitwę. Po uroczystym przeniesieniu ciała śp. ojca Aleksandra przez duchownych wokół orlańskiej cerkwi kondukt pogrzebowy udał się na cmentarz parafialny do Bielska Podlaskiego. Ks. mitrat Aleksander Tokarewski spoczął obok swojej matuszki Barbary.

Wiecznaja Pamiat’ ojcze Aleksandrze.

Autor: ks. protodiakon Marek Maciuka

Zdjęcia: Archiwum parafii prawosławnej w Orli