Początek Wielkiego Postu w soborze św. Trójcy w Hajnówce

14-03-2021 r. w Niedzielę Przebaczenia Win, ostatnią niedzielę przed rozpoczęciem Wielkiego Postu, nabożeństwom w hajnowskim soborze św. Trójcy przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Podczas św. Liturgii odczytano list wielkopostny Jego Eminencji metropolity Sawy, skierowany do wszystkich wiernych Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Po zakończeniu Liturgii, z inicjatywy hajnowskiego koła Bractwa św. św. Cyryla i Metodego, uczestniczących w nabożeństwie częstowano serowymi blinami. W niedzielę wieczorem została odprawiona wieczernia z obrzędem przebaczenia win, podczas której Biskup Paweł odczytał modlitwę przed rozpoczęciem Wielkiego Postu oraz zwrócił się do zebranych z pouczającym słowem. Wyjaśnił w nim znaczenie Wielkiego Postu w życiu chrześcijanina. Jego Ekscelencja życzył wszystkim aby tegoroczny okres przygotowania do święta Zmartwychwstania Pańskiego upłyną w spokoju, przynosząc refleksję i skruchę, które będą pierwszymi krokami na drodze ku pokonaniu pokus i słabości. W poniedziałkowy wieczór biskup Paweł przewodniczył nabożeństwu wielikoho powieczeria, odczytując pierwszą część wielkiego kanonu pokutnego św. Andrzeja z Krety.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Marcin Bołtryk