Wielki kanon pokutny św. Andrzeja z Krety w parafii św. Dymitra w Hajnówce

We wtorek 16-03-2021 r., w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu, do parafii p/w św. wielkiego męczennika Dymitra w Hajnówce przybył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. W trakcie nabożeństwa wielkiego powieczerza władyka Paweł przeczytał kanon pokajannyj św. Andrzeja z Krety. Na koniec nabożeństwa biskup Paweł zwrócił się do wiernych ze słowami kazania, w którym nawiązał do sensu i znaczenia postu. Post nie przejawia się jedynie w niejedzeniu produktów pochodzenia zwierzęcego, ale przede wszystkim we wstrzemięźliwości w mowie, odrzuceniu gniewu i złych skłonności. Kolejną ważną rzeczą w poście – zaznaczył władyka Paweł – jest doskonalenie się w cnotach chrześcijańskich, zachowanie odpowiedniego umiaru i rozwagi. Następnie głos zabrał proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Ackiewicz. Podziękował on biskupowi Pawłowi oraz wszystkim zebranym za przybycie i wspólną modlitwę.

Autor i zdjęcia: ks. Rafał Wawreniuk