Wielki kanon pokutny św. Andrzeja z Krety w parafii św. Mikołaja w Białowieży

W środę wieczorem pierwszego tygodnia Wielkiego Postu 17-03-2021 r.  w cerkwi p/w św. Mikołaja Cudotwórcy w Białowieży, nabożeństwu wielkiego powieczerza przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Podczas nabożeństwa odczytał kolejną już część wielkiego kanonu pokutnego św. Andrzeja z Krety. Po zakończeniu nabożeństwa do zebranych wiernych zwrócił się biskup Paweł, który mówił o sensie i znaczeniu postu. Zaznaczył, iż post jest bardzo ważny jeżeli chodzi o nasze przygotowanie się do radosnego spotkania Zmartwychwstałego Chrystusa. Kończąc życzył aby każdy odnalazł prawidłową drogę tej „duchowej wiosny”. Po słowach Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Pawła, Biskupa Hajnowskiego, proboszcz parafii ks. Sergiusz Korch podziękował mu za przybycie, wspólną modlitwę oraz pokrzepiające słowa na Wielki Post.

Autor ks. Piotr Trochimczuk