Biskup hajnowski Paweł przewodniczył nabożeństwu wielkopostnemu w Narwi

18 marca 2021 r., czwartego dnia Wielkiego Postu, w cerkwi p/w św. Krzyża w narwi, Jego Ekscelencja, Najprzewielbniejszy Paweł, Biskup Hajnowski przewodniczył nabożeństwu wielkiego powieczerza. Podczas nabożeństwa Biskup Paweł odczytał czwartą część pokutnego kanonu św. Andrzeja z Krety. Po nabożeństwie Jego Ekscelencja zwrócił się do zebranych wiernych ze słowami kazania, w którym objaśnił znaczenie postu w życiu wierzącego człowieka. Na koniec Biskup Paweł podziękował za wspólną modlitwę, życząc wszystkim wytrwałości i sił w duchowym przeżywaniu Wielkiego Postu.

Autor i zdjęcia: ks. Bogumił Korniluk