Biskup hajnowski Paweł przewodniczył nabożeństwu pasyjnemu w Warszawie

W niedzielny wieczór 28 marca, w katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie odprawiono kolejne wielkopostne nabożeństwo pasyjne, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł w asyście warszawskiego duchowieństwa. Podczas nabożeństwa w ołtarzu modlił się Jego Eminencja metropolita Sawa. Po wysłuchaniu fragmentu św. Ewangelii wg ewangelisty Marka, homilię wygłosił biskup Paweł, który wskazał na wielką pokorę i miłość Zbawiciela w czasie ziemskiego życia. „Za okazaną miłość, za nauczanie i zwiastowanie Królestwa Bożego, za uzdrawianie chorych i wskrzeszanie umarłych, umiłowany przez Boga naród wybrany sprzysiągł się wobec Stwórcy. Wszystkie męki Chrystus przyjmuje dobrowolnie ze względu na miłość do człowieka. Wyłącznie miłość Boża może uzdrawiać i uleczyć każdy grzech. Rozpostarte na krzyżu dłonie z miłością zapraszają wszystkich do Królestwa Niebieskiego” – wyjaśniał hierarcha. W dalszej części homilii Jego Ekscelencja zaznaczył, że droga ku zbawieniu zawsze wiedzie przez krzyż i doświadczenia. Natomiast współczesny człowiek nie rozumie tej prawdy i wszelkimi siłami stara się uciec od wszelkich napotykanych nieprzyjemności. Cytując św. Izaaka Syryjczyka hierarcha stwierdził, że Bogu znacznie milsze pozostają żal i skrucha, niż modlitwa i ofiara. Każde pokajanie i żal za grzechy dokonywane bez narzekania, stają się niejako ofiarą złożoną Bogu, przemieniającą nasz indywidualny krzyż w Krzyż Chrystusa, dzięki któremu zbawiamy się – konkludował biskup Paweł. Kończąc homilię kaznodzieja stwierdził, by z cierpliwością spotykać wszelkie doświadczenia, nieodzownym jest zachować w pamięci słowa roztropnego łotra ukrzyżowanego razem z Chrystusem: „My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki (…). Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa” (Łk 23, 41-42). Wielcy apostołowie, męczennicy, wyznawcy oraz inni święci również znosili próby i męki. W czym jesteśmy lepsi od nich, że tak bardzo nie chcemy cierpieć? – pytał Jego Ekscelencja. „Postarajmy się oddać zbawiennej woli Bożej, okażmy ufność Mądrości Bożej, prowadzących nas poprzez małe cierpienia życia ziemskiego do upragnionej przystani życia wiecznego” – puentował biskup Paweł. Następne wielkopostne nabożeństwo pasyjne w stołecznej katedrze odprawione zostanie 11 kwietnia, w IV niedzielę Wielkiego Postu.

Za: www.orthodox.pl

Zdjęcia: Protodiakon Rafał Dmitruk