Rekolekcje wielkopostne duchowieństwa Dekanatu Hajnowskiego

W dniach 1-2 kwietnia 2021 r. w parafii prawosławnej p/w św. Mikołaja w Narewce odbyły się wielkopostne rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Hajnowskiego. W czwartkowy wieczór duchowni dekanatu zebrali się w cerkwi parafialnej aby przystąpić do sakramentu spowiedzi. Drugiego kwietnia duchowieństwo dekanatu hajnowskiego przywitało Jego Ekscelencję, Najprzewielebniejszego Pawła, Biskupa Hajnowskiego, który przewodniczył Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów. Po Liturgii Jego Ekscelencja zwrócił się ze słowem do duchowieństwa i wiernych dziękując za wspólną modlitwę. Podkreślił on ważność spowiedzi w aspekcie oczyszczenia duszy z grzechu, a szczególnie w życiu każdego duchownego, który często spowiadając wiernych musi dbać o czystość swojej duszy będąc przykładem dla wiernych. Podkreślił również ważność Wielkiego Postu w przygotowaniu do święta Paschy Chrystusowej. Na zakończenie Władyka podziękował księdzu proboszczowi mitratowi Aleksandrowi Surelowi za trud włożony w przygotowanie rekolekcji.

Autor i zdjęcia: ks. Tomasz Puczko