Niedziela św. Krzyża w hajnowskim soborze świętej Trójcy

W trzecią niedzielę Wielkiego Postu, Niedzielę św. Krzyża, nabożeństwom celebrowanym w soborze św. Trójcy w Hajnówce przewodniczył Jego Ekscelencja, Naprzewielbniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Podczas nabożeństwa całonocnego czuwania miało miejsce wyniesienie świętego Krzyża, z ołtarza na środek świątyni, gdzie przy śpiewie troparionu: Krestu Twojemu pokłaniajemsia, Władyko, i swiatoje Woskresienije Twoje sławim, uroczyście Go adorowano. W trakcie boskiej Liturgii biskup Paweł zwrócił się do zebranych ze słowami homilii. Jego Ekscelencja zaznaczył, iż Cerkiew ustanawiając Niedzielę św. Krzyża pragnie dostarczyć duchowego wsparcia wiernym podczas postu przez ukazanie Bożej miłości ku ludziom. Miłość ta najpełniej została wyrażona w krzyżowej śmierci Jezusa Chrystusa. Nawiązując do odczytanego fragmentu św. Ewangelii hierarcha powiedział m. in.  Krzyż przypomina wiernym o obowiązku naśladowania Chrystusa. Jeśli bowiem On, bezgrzeszny, przyjął za nas mękę i śmierć, to i my powinniśmy mężnie walczyć ze wszystkimi przeciwnościami losu, nie ustawać w modlitwie i dobrych uczynkach.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Piotr Panfiluk