Święto Zwiastowania NMP w hajnowskim soborze św. Trójcy

W dniach 06 – 07 kwietnia 2021 r. uroczystym nabożeństwom święta Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, w hajnowskim soborze św. Trójcy, przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Podczas św. Liturgii, biskup Paweł zwrócił się do zebranych ze słowem pouczenia, w którym przypomniał znaczenie i sens przeżywanego święta, zwracając szczególną uwagę na to, iż Zwiastowanie NMP jest wydarzeniem fundamentalnym z punktu widzenia ekonomii zbawienia człowieka. Podkreślił również wielką pokorę Marii Panny, która swoim postępowaniem uczy nas ufności Bogu i bezwarunkowego wypełniania Jego woli.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Marcin Bołtryk, Piotr Panfiluk