Biskup Hajnowski Paweł przewodniczył rekolekcjom wielkopostnym duchowieństwa Dekanatu Narewskiego

W dniu 15 – 04 – 2021 r., z błogosławieństwa Jago Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbyły się wielkopostne rekolekcje  duchowieństwa Dekanatu Narewskiego. W godzinach porannych w cerkwi p/w Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi duchowieństwo okręgu przystąpiło do sakramentu spowiedzi. Następnie pod przewodnictwem Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Pawła, Biskupa Hajnowskiego, sprawowana była Św. Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów. Podczas nabożeństwa, uhonorowani z okazji zbliżającego się Święta Paschy duchowni, otrzymali przyznane nagrody: ks. prot. Marek Wasilewski – krzyż z ozdobami, ks. prot. Adam Ostapkowicz – palicę. Okolicznościowe kazanie wygłosił wikariusz parafii prawosławnej w Łosince, ks. prot. Aleksy Kulik. Duchowny w swym słowie,  zwrócił szczególną uwagę na sakrament spowiedzi i św. Eucharystii w życiu każdego chrześcijanina. Każdy z nas stanie przed obliczem Stwórcy i odpowie za swe postępowanie. Wszyscy duchowni przystąpili do sakramentu św. Eucharystii. Na zakończenie ze słowem zwrócił się Biskup Paweł podkreślając, jak ważne jest przygotowanie duchowe do spotkania Zbawiciela, który zstępuje w piekielną otchłań, aby wybawić wszystkich z rąk śmierci poprzez swoje Zmartwychwstanie.

Autor i zdjęcia: ks. prot. Marek Wasilewski