Ku czci św. Mikołaja w Białowieży

W dniach 21 – 22 maja 2021 r. odbyły się uroczystości ku czci patrona cerkwi w Białowieży – św. Mikołaja Cudotwórcy. W wigilię święta sprawowane było nabożeństwo całonocnego czuwania. W sobotę odczytano Akatyst ku czci Św. Mikołaja, a następnie sprawowana była świąteczna Liturgia, której przewodniczył proboszcz parafii – ks. Sergiusz Korch w asyście przybyłego duchowieństwa. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Ignacy Szwec. Przybliżył w nim żywot św. Mikołaja, jego cuda, stawiając Go jako doskonały wzór do naśladowania dla każdego chrześcijanina.  Świętą Liturgię tradycyjnie zakończyła uroczysta procesja wokół świątyni, w trakcie której duchowni wznieśli krótką modlitwę za zdrowie zebranych wiernych. Na zakończenie uroczystości proboszcz białowieskiej parafii ks. Sergiusz Korch podziękował przybyłemu duchowieństwu oraz licznie zebranym wiernym za wspólną modlitwę.

Autor i zdjęcia: ks. Piotr Trochimczuk