Święto parafialne w soborze św. Trójcy w Hajnówce

W dniach 21 – 22 maja 2021 r. w soborze św. Trójcy w Hajnówce uroczyście obchodzono  pamięć św. Mikołaja Cudotwórcy, który jest patronem dolnej świątyni hajnowskiej katedry. Pierwsza drewniana cerkiew w Hajnówce była oddana niebiańskiemu patronatowi Cudotwórcy z Miry Licyjskiej. Kult św. Mikołaja zajmuje wśród hajnowian szczególne miejsce, a uroczystości ku Jego czci gromadzą rzesze wiernych. Tegoroczne obchody święta  rozpoczęły się w piątek wieczorem nabożeństwem Całonocnego Czuwania, któremu w asyście przybyłego duchowieństwa przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Sobotniego poranka została odsłużona pierwsza św. Liturgia, po której celebrowano Małe Poświęcenie Wody. Głównej św. Liturgii przewodniczył zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej w Polsce, Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście Biskupa Hajnowskiego Pawła oraz przybyłego duchowieństwa. Przed wejściem do świątyni hierarchów powitali przedstawiciele Bractwa Młodzieży Prawosławnej, Bractwa św. św. Cyryla i Metodego, lokalnych władz samorządowych i komitetu cerkiewnego. W cerkwi ze słowami powitania zwrócił się do przybyłych proboszcz parafii ks. mitrat Michał Niegierewicz. Po przeczytaniu perykopy Ewangelii od św. Łukasza Jego Eminencja metropolita Sawa zwrócił się do zebranych, wygłaszając świąteczne kazanie. Odnosząc się w nim do problemów współczesnego świata, nękanego przez bezustanne działanie złego ducha, podkreślił ogromną rolę, którą odgrywają w życiu chrześcijanina prawidłowe wzorce. Bóg powołuje świętych, aby wypełniali tę rolę. Wśród nich znajduje się św. Mikołaj Cudotwórca. Jego gorliwa wiara oraz niezwykłe oddanie swej pasterskiej służbie są wzorem do naśladowania szczególnie dla duchownych. Cuda, których dokonywał i których do dnia dzisiejszego doświadczają wierni dzięki niebiańskiemu wstawiennictwu św. Mikołaja, są świadectwem miłości, którą kapłan obdarza wiernych oddanych jego opiece. Lud Boży, pragnąc zachować harmonię, powinien szanować swoich pasterzy, ufać im i jednoczyć się w modlitwie. Podczas św. Liturgii Jego Eminencja metropolita Sawa udzielił święceń diakońskich subdiakonowi Jerzemu Andrejukowi, absolwentowi Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Po zakończeniu Boskiej Liturgii odbyła się uroczysta procesja. Na jej zakończenie Jego Eminencja zwrócił się do zebranych ze słowami podziękowania za wspólną modlitwę. Nowemu diakonowi, podkreślając fakt, iż stoi przed nim wiele nowych wyzwań, życzył wytrwałości i niezłomności w dziele służby Bogu. Na koniec głos zabrał Biskup Hajnowski Paweł, dziękując zwierzchnikowi cerkwi prawosławnej w Polsce za modlitewne przewodnictwo uroczystościom. W imieniu prawosławnej społeczności Hajnówki podziękował Jego Eminencji za pouczające słowa świątecznego kazania. Dzięki nim wierni otrzymali tak potrzebną w trudnych, współczesnych czasach otuchę i pokrzepienie. Tegoroczne uroczystości były okazją do zwieńczenia modlitwą i błogosławieństwem ważnego etapu w budowie Centrum Dekanalnego w Hajnówce. Świąteczna agapa odbyła się w poświęconej przez Jego Eminencję, świeżo oddanej do użytku sali konferencyjnej.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Prawosławie w obiektywie