Św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa w Nowoberezowie.

W dniu 21 maja 2021 roku w parafii prawosławnej p/w Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie odbyły się uroczystości ku czci św.  Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa. Świąteczny dzień rozpoczął się od Akatystu ku czci św. Jana oraz Małego Poświęcenia Wody. Centralnym punktem uroczystości była boska Liturgia, celebrowana przez duchowieństwo dekanatu hajnowskiego. Po przeczytaniu fragmentu świątecznej Ewangelii kazanie wygłosił ks. Marek Jurczuk. Podkreślił w nim m. in. fakt, iż fundamentem teologii św. Apostoła i Ewangelisty Jana jest miłość. Każdemu kto pragnął być przez niego pouczonym Apostoł powtarzał: „To wam przykazuję, abyście się miłowali nawzajem” (Ewg. Jana 15,17). Tymi słowami św. Jan ukazywał drogę prowadzącą ku zbawieniu. Braterską miłość przynoszącą owoce w postaci czynów miłosierdzia, wybaczania win, serdecznej modlitwy i wzajemnej pomocy. Apostoł Jan Teolog przykładem swojego życia, swojej niezachwianej wiary, swojej czystej, bezinteresownej miłości do Boga i bliźnich wzywa nas wszystkich abyśmy podążali za Jezusem Chrystusem. Trwali w wierze, nadziei i miłości broniąc się przed słabościami i pokusami. Możemy tego dokonać dzięki silnej, niezachwianej wierze w Boga i tylko razem z Cerkwią. Tam gdzie święta Cerkiew Prawosławna, tam gdzie św. Eucharystia, tam jest obecny Jezus Chrystus. Nie ma sensu poszukiwać Go gdzie indziej. Nie możemy mieć co do tego żadnych wątpliwości. Mamy trwać przy Zbawicielu tak jak czynił to Apostoł Jan. Uroczystości zwieńczyła świąteczna procesja wokół świątyni oraz słowa podziękowania skierowane do zebranych przez proboszcza parafii p/w Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie, ks. prot. Jana Kazimiruka.

Autor: Jurek Marczuk

Zdjęcia: Adrian Kazimiruk