Ku czci świętego Jerzego w Siemianówce

W dniu pamięci św. wielkiego męczennika Jerzego w parafii prawosławnej w Siemianówce św. Liturgii przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście przybyłego duchowieństwa. Uroczystości rozpoczęły się od powitania Jego Eminencji metropolity Sawy, którego witały: dzieci, starosta cerkiewny oraz proboszcz, ks. Walery Piotrowski. Miejscowy proboszcz prosił Jego Eminencję o wzniesienie modlitw ze wszystkich parafian i pamięć o tutejszej parafii w swych codziennych, ojcowskich modlitwach. Podczas św. Liturgii Jego Eminencja metropolita Sawa odznaczył proboszcza parafii prawem noszenia krzyża z ozdobami przyznanym przez Święty Sobór Biskupów. Po odczytaniu Ewangelii kazanie wygłosił metropolita Sawa, podkreślając znaczenie niesienia świadectwa wiary swoich przodków. Prawosławny wierny nie może być tylko chrześcijaninem z nazwy, musi czynnie uczestniczyć w życiu parafii i swoim życiem naśladować Zmartwychwstałego Chrystusa – artykułował Jego Eminencja. Uroczystości zakończyły się świąteczną procesją wokół świątyni, gdzie Jego Eminencja metropolita Sawa poświęcił ufundowaną przez parafian pamiątkową tablicę poświęconą wieloletniemu proboszczowi błogosławionej pamięci ks. mitratowi Mikołajowi Szebelanowi. Kończąc świąteczne uroczystości w Siemianówce, Jego Eminencja złożył wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia z okazji święta Zmartwychwstania Pańskiego i patrona miejscowej parafii, życząc gorliwości i wytrwałości w wierze.

Autor i zdjęcia: Jerzy Szymaniuk