Wycieczka hajnowskiego Małego Bractwa do Supraśla

W dniach 23 – 27 sierpnia 2021 r., dzięki współpracy parafii prawosławnej p/w świętej Trójcy w Hajnówce i hajnowskiego koła Bractwa Świętych Cyryla i Metodego oraz finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Hajnówka została zorganizowana, w ramach miejskiego programu „Akcja Lato 2021”, autokarowa wycieczka do Supraśla. W wydarzeniu wzięły udział dzieci skupione wokół Małego Bractwa i Parafialnego Chóru Dziecięcego, działających przy hajnowskim soborze św. Trójcy. Miejscem zakwaterowania dzieci z Hajnówki była Akademia Supraska. Każdy dzień rozpoczynał się i kończył wspólną modlitwą. Organizatorzy wakacyjnego wypoczynku, promując aktywne formy spędzania wolnego czasu oraz starając się poszerzyć wiedzę i umiejętności uczestników, zaprosili ich do udziału w szeregu przedsięwzięć: zwiedzanie Puszczy Knyszyńskiej, gry i zabawy sportowe, warsztaty w Muzeum Drukarstwa, spływ kajakowy, zajęcia artystyczne. Najważniejszym punktem wyjazdu był udział w nabożeństwach celebrowanych w supraskiej Ławrze. Podczas św. Liturgii większość z dzieci przystąpiła do świętych sakramentów spowiedzi i eucharystii.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Autor, Anna Tokajuk